สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

 

ลิงค์

 
 

 

 
     

  สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
  สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่
  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่
  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่
  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่
 

 

 

เข้าสู่ระบบ

 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
     

 

 
 

 

 
     

Syndicate content

 

 
Syndicate content

 
  

 
จำนวนกำลังแรงงาน ผู้ว่างงาน และอัตราการว่างงาน ของจังหวัดกระบี่
จำนวนและร้อยละของประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศ ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๕๔
จำนวน และร้อยละของประชากร จำแนกตามสถานภาพแรงงาน และเพศ พ.ศ. 2551 : ไตรมาสที่ 1
จำนวนและอัตราร้อยละของประชากรที่มีอายุ 15 ปี ของครัวเรือนส่วนบุคคลที่ออกไปทำงานนอกจังหวัดในฤดูแล้งที่ผ่านมา (ม.ค.-พ.ค.44) จำแนกตาม เขตการปกครอง และเพศ พ.ศ. 2544
จำนวนและอัตราร้อยละของครัวเรือนส่วนบุคคลที่มีสมาชิกอายุ 15 ปี ขึ้นไป จำแนกตามการออกไปทำงานนอกจังหวัดในฤดูแล้งที่ผ่านมา (ม.ค.-พ.ค.44) ของสมาชิกที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป และเขตการปกครอง พ.ศ. 2544