ข่าวกิจกรรม

ภาพข่าว หัวข้อ
แรงงานจังหวัดกระบี่ (พันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ ) เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ ในพื้นที่ ต.คลองยา อ.อ่าวลึก
หน่วยงานภายในศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมบริการประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ บูรณาการจัดโครงการเสริมสร้างสันติสุขในสถานประกอบกิจการเพื่อเป็นองค์กรคุณภาพ หลักสูตร “แรงงานสมานฉันท์สร้างชาติในอนาคต”
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ขอแจ้งกำหนดการปฏิทินประจำเดือนสิงหาคม 2559
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรับรู้และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปี 2559
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ กำหนดจัดโครงการสาน – สร้าง – เสริมสุขแรงงานไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ กำหนดการดำเนินโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2559
ศูนย์บริการร่วมกระทรวแงรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ สาขาคลองท่อม ออกหน่วยบริการประชาชน ผู้ประกันตน นายจ้างและสถานประกอบกิจการในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา ด้านประกันสังคม ในวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา
แรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุม เรื่อง "การติดตามการดำเนินงานตามบทบาท อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ" ครั้งที่ 5/2557 ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 น.
แรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุม เรื่อง "การติดตามการดำเนินงานตามบทบาท อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ" ครั้งที่ 5/2557 ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 น.
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ และบริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขากระบี่ เข้าร่วมประกวดผลการดำเนินงานชมรม To be number 1 ในสถานประกอบการขนาดกลาง-เล็ก ณ โรงแรมไดมอน พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา
สรจ.กระบี่ พัทลุง และสตูลร่วมบูรณาการโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพัทลุง “อสร.ยุคใหม่ก้าวไกลสู่อาเซียน” ณ ไร่ปรีดา อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ห้องประชุมสุดมงคล สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา
นางจินดา ศรีศักดิ์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันเจษฎาบดินทร์ ณ ห้องประชุมสุดมงคล สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมพุทธานุภาพ ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ วันที่ 6 กันยายน 2556 โดยมีนายสมาน แสงสอาด (รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่) เป็นประธาน
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้ารับการตรวจราชการ รอบที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ ห้องประชุมพุทธานุภาพ ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา
นางจินดา ศรีศักดิ์ แรงงานจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ (อาคารอเนกประสงค์ ภายในโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา
นางจินดา ศรีศักดิ์ แรงงานจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ (อาคารอเนกประสงค์ ภายในโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา