ข่าวกิจกรรม

ภาพข่าว หัวข้อ
แรงงานจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีเปิดโครงการ "แว่นตาผู้สูงอายุในสมเด็จพระเทพรัตนฯ" ประจำปี 2561
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561
หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ หน่วยงานสังกัดกระทรวง แรงงานจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายสมโภช โชติชูช่วง ในโอกาสได้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2562
แรงงานจังหวัดกระบี่ (พันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ ) เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ ในพื้นที่ ต.คลองยา อ.อ่าวลึก
หน่วยงานภายในศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมบริการประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ บูรณาการจัดโครงการเสริมสร้างสันติสุขในสถานประกอบกิจการเพื่อเป็นองค์กรคุณภาพ หลักสูตร “แรงงานสมานฉันท์สร้างชาติในอนาคต”
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ขอแจ้งกำหนดการปฏิทินประจำเดือนสิงหาคม 2559
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรับรู้และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปี 2559
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ กำหนดจัดโครงการสาน – สร้าง – เสริมสุขแรงงานไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ กำหนดการดำเนินโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2559
ศูนย์บริการร่วมกระทรวแงรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ สาขาคลองท่อม ออกหน่วยบริการประชาชน ผู้ประกันตน นายจ้างและสถานประกอบกิจการในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา ด้านประกันสังคม ในวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา
แรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุม เรื่อง "การติดตามการดำเนินงานตามบทบาท อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ" ครั้งที่ 5/2557 ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 น.
แรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุม เรื่อง "การติดตามการดำเนินงานตามบทบาท อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ" ครั้งที่ 5/2557 ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 น.
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ และบริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขากระบี่ เข้าร่วมประกวดผลการดำเนินงานชมรม To be number 1 ในสถานประกอบการขนาดกลาง-เล็ก ณ โรงแรมไดมอน พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา
สรจ.กระบี่ พัทลุง และสตูลร่วมบูรณาการโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพัทลุง “อสร.ยุคใหม่ก้าวไกลสู่อาเซียน” ณ ไร่ปรีดา อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ห้องประชุมสุดมงคล สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา
นางจินดา ศรีศักดิ์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันเจษฎาบดินทร์ ณ ห้องประชุมสุดมงคล สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่