สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรับรู้และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปี 2559

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรับรู้และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้แก่กลุ่มนายจ้าง/ลูกจ้างสถานประกอบการจังหวัดกระบี่ ในวันที่ 24 มีนาคม 2559 

 

จังหวัด: 
กระบี่