สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ขอแจ้งกำหนดการปฏิทินประจำเดือนสิงหาคม 2559

 

1.   จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมกระบี่ฟรอนท์เบย์รีสอร์ท

 

2. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแรงงานนอกระบบ กลุ่มเกษตรกรจังหวัดกระบี่

ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมกระบี่ฟรอนท์เบย์ รีสอร์ท

 

3. จัดโครงการเสริมสร้างสันติสุขในสถานประกอบการ ให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง

จำนวน 40 คน ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมในอำเภอเมืองกระบี่

 

 

จังหวัด: 
กระบี่