หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระบี่

 

1. สนง.แรงงานจังหวัดกระบี่

อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ชั้น (ชั้น4)

ถ.ท่าเรือ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่

 

075-612655

2. สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่

อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ชั้น (ชั้น2)

ถ.ท่าเรือ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่

 

075611997

3. สนง.จัดหางานจังหวัดกระบี่

อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ชั้น (ชั้น1)

ถ.ท่าเรือ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่

 

075-621527

4. สนง.ประกันสังคมจังหวัดกระบี่

99/8 ถ.ศรีตรัง ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่

 

075-663620

5. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่

245 หมู่ 7 ถ.ท่าเรือ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่

 

075-623781