หน่วยงานภายในศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมบริการประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

 

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมกับหน่วยงานในศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ได้แก่ สนง.จัดหางานจังหวัด สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และ สนง.ปปช.ประจำจังหวัด เปิดให้บริการสกรีนเสื้อถวายอาลัย และจัดทำริบบิ้นสีดำติดเสื้อไว้ทุกข์แจกจ่ายแก่ประชาชนที่มาใช้บริการฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรและอุปกรณ์ทำริบบิ้นจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.กระบี่ โดยเปิดบริการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป (ในวันและเวลาราชการ) ณ จุดบริการประชาชน บริเวณลานจอดรถ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่

 

 

จังหวัด: 
กระบี่