แรงงานจังหวัดกระบี่ (พันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ ) เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ ในพื้นที่ ต.คลองยา อ.อ่าวลึก

 วันนี้ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. พันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ แรงงานจังหวัดกระบี่ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรม : จ้างงานเร่งด่วน “ปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดวัดเจริญราษฎร์ศรัทธา”ที่จะดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม –7 สิงหาคม 2560 ณ วัดเจริญราษฎร์ศรัทธา (วัดคลองยา) หมู่ที่ 3 ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ มีประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ มีรายได้จากการจ้างงาน จำนวน 30 ราย

 

-----------------------------------------ภาพกิจกรรม---------------------------------------------------

 

*********************************สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ 

 

จิราภรณ์ ขาวสนิท : ภาพ/ข่าว

จังหวัด: 
กระบี่