แรงงานจังหวัดกระบี่ (พ.จ.อ.ไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์) ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฯ

วันที่: 
Thu, 2018-01-11 (ทั้งวัน)

 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 พันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ แรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชนในโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) เป็นประธาน

---------------------------- ภาพกิจกรรม-------------------------

 

****************************************


สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

กิตติศักดิ์ อาจวิชัย : ภาพ 

จิราภรณ์ ขาวสนิท :ข่าว

 

จังหวัด: 
กระบี่