สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2561

วันที่: 
Tue, 2018-01-30 (ทั้งวัน)

 

 วันนี้ (30 ม.ค. 2561) เวลา 08.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ โดย พ.จ.อ.ไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ แรงงานจังหวัดกระบี่ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2561 เพื่อหารือข้อราชการและประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงแรงงาน  ตามข้อสั่งการของ รมว.รง. (พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ) ณ ห้องประชุมแรงงาน 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่

----------------------------------------- ภาพกิจกรรม------------------------------------------

****************************************


สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

จิราภรณ์ ขาวสนิท : ภาพ/ข่าว

จังหวัด: 
กระบี่