หน.ส่วนราชการสังกัด ก.แรงงาน ร่วมต้อนรับ รอง ผวจ.กบ. ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจังหวัดกระบี่ (OSS)

วันที่: 
Tue, 2018-02-06 (ทั้งวัน)

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจังหวัดกระบี่ (One Stop Service)บริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา โดยมีพันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ แรงงานจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่

-------------------------------------- ภาพกิจกรรม -------------------------------------

 

****************************************


สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

สนง.จัดหางานจังหวัดกระบี่ : ภาพ

จิราภรณ์ ขาวสนิท :ข่าว

 

จังหวัด: 
กระบี่