แรงงานจังหวัดกระบี่ (พ.จ.อ.ไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์) ในฐานะ ผอ.ดับเพลิง นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมซ้อมดับเพลิงหนีไฟ

วันที่: 
Mon, 2018-02-19 (ทั้งวัน)

เมื่อวันนี้ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. พันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ แรงงานจังหวัดกระบี่ ในฐานะ ผอ.ดับเพลิง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภายในอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมซ้อมดับเพลิงหนีไฟ โดยมีเทศบาลเมืองกระบี่เป็นหน่วยฝึก มีผู้เข้าร่วม จำนวน 50 คน

------------------------------------- ภาพกิจกรรม --------------------------------------

 

****************************************


สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

กิตติศักดิ์ อาจวิชัย : ภาพ

จิราภรณ์ ขาวสนิท : ข่าว

จังหวัด: 
กระบี่