ประกาศสำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ เรืื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา)

วันที่: 
Thu, 2018-03-08 (ทั้งวัน)

 ประกาศสำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ เรืื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา)

------------------------------------------

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561 


รายละเอียดตามเอกสารแนบ
------------------------------------------
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
075-612655/075-612141

จังหวัด: 
กระบี่
ไฟล์แนบขนาด
ประการศ รับสมัครงาน216.24 KB