ประกาศสำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา)

วันที่: 
Wed, 2018-03-28 (ทั้งวัน)

 ประกาศสำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น

---------------------------------------------------------------------------------------

และให้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ในลำดับที่ 1 ให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. หากไม่มาในวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

1. นางสาวสุรัตนา  บุญคง

2. นางสาวพลอย  ศิริประเสริฐ

3. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุตรเลี่ยม 

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2561

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

 

จังหวัด: 
กระบี่
ไฟล์แนบขนาด
prakaasphuuthiiaidrabkaarkhadeluuekecchaahnaathiiwiekhraaahaelapramwlphlebuuengtn.jpg259.53 KB