สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีสักการะบูชาถวายพานพุ่มดอกไม้สดในวันจักรี

วันที่: 
Mon, 2018-04-09 (ทั้งวัน)

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 นายไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ แรงงานจังหวัดกระบี่ ได้นำเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันบรมมหาจักรี ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองกระบี่ โดยมี พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน

 

-----------------------------------ภาพกิจกรรม-------------------------------------------

 

 

 

 

 

****************************************

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

รัตนา สุขทิพย์ : ภาพ

พลอย ศิริประเสริฐ : ข่าว

 

จังหวัด: 
กระบี่