สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัวจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2561

วันที่: 
Tue, 2018-04-10 (ทั้งวัน)

 วันที่ 10 เมษายน 2560 นายไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ แรงงานจังหวัดกระบี่ร่วมกับส่วนราชการในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัวจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2561  ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ โดยมี พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตรผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน-----------------------------------ภาพกิจกรรม-------------------------------------------

 

 

 

****************************************

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

พลอย ศิริประเสริฐ : ภาพ, ข่าว

จังหวัด: 
กระบี่