สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ 2561

วันที่: 
Wed, 2018-04-11 (ทั้งวัน)

 วันที่ 11 เมษายน 2560 นายไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ แรงงานจังหวัดกระบี่ร่วมกับส่วนราชการในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านคลองหมาก อ.เหนือคลองโดยมีนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

 

-----------------------------------ภาพกิจกรรม-------------------------------------------

 

 

****************************************

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

 

พลอย ศิริประเสริฐ : ภาพ, ข่าว

จังหวัด: 
กระบี่