สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีเปิดประชุมแจ้งให้ความรู้งานประกันสังคม

วันที่: 
Tue, 2018-04-24 (ทั้งวัน)

 

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.00 พันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ แรงงานจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม แก่ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลที่เกี่ยวกับการประกันสังคมของสถานประกอบการ หน่วยงานราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมกระบี่รอยัล

 

-----------------------------------ภาพกิจกรรม-------------------------------------------

 

 

 

****************************************

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

พลอย ศิริประเสริฐ : ภาพ, ข่าว

 

 

จังหวัด: 
กระบี่