สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่

วันที่: 
Fri, 2018-04-27 (ทั้งวัน)

  วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. นายไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ แรงงานจังหวัดกระบี่ ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด เพื่อติดตามความพร้อมและซักซ้อมการจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2561 ณ ห้องประชุมแรงงาน 4 ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน

 

 

-----------------------------------ภาพกิจกรรม-------------------------------------------

 


 


****************************************
 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

พลอย ศิริประเสริฐ : ภาพ, ข่าว

 
จังหวัด: 
กระบี่