สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ที่สนามกีฬาจังหวัดกระบี่

วันที่: 
Tue, 2018-05-01 (ทั้งวัน)

 วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.20 น.นายไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ แรงงานจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ที่สนามกีฬาจังหวัดกระบี่ โดยมีพันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร เป็นประธาน

 

-----------------------------------ภาพกิจกรรม-------------------------------------------

 

 

 

 

****************************************

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

รัตนา สุขทิพย์ : ภาพ

 

พลอย ศิริประเสริฐ : ข่าว

จังหวัด: 
กระบี่