สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ออกเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ณ สถานพยาบาล

วันที่: 
Thu, 2018-05-03 (ทั้งวัน)

 วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ แรงงานจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยรักษาการประกันสังคมจังหวัด ออกเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม  เพื่อให้ผู้ประกันตนมีความรู้สึกอบอุ่นใจ และรู้สึกดีต่อระบบประกันสังคม ณ โรงพยาบาลกระบี่-----------------------------------ภาพกิจกรรม-------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

****************************************
 

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

พลอย ศิริประเสริฐ : ภาพ, ข่าว

จังหวัด: 
กระบี่