สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ประจำปี 2561

วันที่: 
Wed, 2018-05-09 (ทั้งวัน)

 วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ แรงงานจังหวัดกระบี่ร่วมกับส่วนราชการในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน ณ โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ สาธิตวิธีการทำแซนวิช เพื่อเป็นการสร้างงานในการฝึกอาชีพ โดยมีพันตำรวจโทหม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน-----------------------------------ภาพกิจกรรม-------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****************************************
 

 

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

พลอย ศิริประเสริฐ : ภาพ, ข่าว

จังหวัด: 
กระบี่