การพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นประจำปี 2561

วันที่: 
Wed, 2018-05-09 (ทั้งวัน)

 วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น แรงงานจังหวัดกระบี่ ได้เป็นประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นประจำปี 2561 ณ.ห้องประชุมแรงงาน 4 สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

 

-----------------------------------ภาพกิจกรรม-------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 


****************************************
 

 

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

พลอย ศิริประเสริฐ : ภาพ, ข่าว

จังหวัด: 
กระบี่