สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ แรงงานจังหวัดกระบี่ร่วมกิจกรรมออกร่วมละศีลอดและพบปะชาวมุสลิม

วันที่: 
Thu, 2018-05-10 (ทั้งวัน)

 วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 แรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมกิจกรรมออกร่วมละศีลอดและพบปะชาวมุสลิม เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนมัสยิดกลาง โดยมีพันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

 

 

-----------------------------------ภาพกิจกรรม-------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ****************************************
 

 

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

จังหวัด: 
กระบี่