สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ สำรวจพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่: 
Fri, 2018-05-11 (ทั้งวัน)

 วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ แรงงานจังหวัดกระบี่ ได้มอบหมายให้นางสาวอนงค์ สังข์ชุม นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ สำรวจพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ณ พื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ตามที่นายจารึก ปานเจริญ อาสาสมัครแรงงานเสนอโครงการ

 

-----------------------------------ภาพกิจกรรม-------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


****************************************
 

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

จังหวัด: 
กระบี่