สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงานประจำจังหวัด

วันที่: 
Thu, 2018-05-17 (ทั้งวัน)

 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ แรงงานจังหวัดกระบี่ ได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงานประจำจังหวัด เพื่อพิจารณาแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพประจำปี 2561 ณ ห้องพุทธานุภาพ อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมีนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน


-----------------------------------ภาพกิจกรรม-------------------------------------------
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
****************************************
 

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

จังหวัด: 
กระบี่