สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561

วันที่: 
Thu, 2018-05-31 (ทั้งวัน)

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 จังหวัดกระบี่ โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกระบี่ ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่

 

-----------------------------------ภาพกิจกรรม-------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

****************************************

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

พลอย ศิริประเสริฐ : ภาพ, ข่าว

จังหวัด: 
กระบี่