สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ จำนวน 2 หลักสูตร

วันที่: 
Thu, 2018-05-31 (ทั้งวัน)

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน  การก่อสร้างฝายชะลอน้ำด้วยกระสอบทราย ในพื้นที่ คลองบางสร้าน หมู่ 7 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ และ หลักสูตรการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ ในพื้นที่ บ้านบางสร้าน หมู่ที่ 2  ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ทั้ง 2 กิจกรรม ผู้เข้าร่วม จำนวน 60 คน

 

------------------------------------------- ภาพกิจกรรรม--------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********************************

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

พลอย ศิริประเสริฐ : ภาพ, ข่าว

จังหวัด: 
กระบี่