สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ หลักสูตรการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ จำนวน 2 หลักสูตร

วันที่: 
Thu, 2018-05-31 (ทั้งวัน)

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ และ หมู่ที่ 2 ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ทั้ง 2 หลักสูตร มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือ จำนวน 40 คน

 

------------------------------------------- ภาพกิจกรรรม--------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********************************

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

จรีวรรณ กรดแก้ว : ภาพ

พลอย ศิริประเสริฐ : ข่าว

จังหวัด: 
กระบี่