สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อเชิ้ต-กางเกงด้วยผ้าปาเต๊ะ (ยกระดับ)

วันที่: 
Fri, 2018-06-01 (ทั้งวัน)

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดกระบี่ หลักสูตร อบรมตัดเย็บเสื้อเชิ้ต-กางเกงด้วยผ้าปาเต๊ะ (ยกระดับ) ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือ จำนวน 20 คน

 

------------------------------------------- ภาพกิจกรรรม--------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********************************

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

จรีวรรณ กรดแก้ว : ภาพ

พลอย ศิริประเสริฐ : ข่าว

จังหวัด: 
กระบี่