สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ เปิดและปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ

วันที่: 
Mon, 2018-06-04 (ทั้งวัน)

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดกระบี่ หลักสูตร การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ ในพื้นที่ หมู่ที่ 4   ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือ จำนวน 20 คน

และได้ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดกระบี่ 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ และ หมู่ที่ 2 ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ทั้ง 2 หลักสูตร ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในพืนที่ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ จำนวน 40 คน

 

------------------------------------------- ภาพกิจกรรรม--------------------------------------------

 

เปิดหลักสูตร

 

 

 

 

 

ปิดหลักสูตร

 

 

 

 

 

 

**********************************

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

 

จังหวัด: 
กระบี่