สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ จำนวน 3 หลักสูตร

วันที่: 
Wed, 2018-06-06 (ทั้งวัน)

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่  เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดกระบี่ จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ หลักสูตรการปักเลื่อมผ้าปาเต๊ะ ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลเหนือคลองเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ และ หลักสูตรการอบรมช่างปูกระเบื้อง ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ทั้ง 3 หลักสูตร มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือ จำนวน 60 คน

 

------------------------------------------- ภาพกิจกรรรม--------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********************************

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

จังหวัด: 
กระบี่