สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ หลักสูตรการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ

วันที่: 
Mon, 2018-06-11 (ทั้งวัน) - Wed, 2018-06-13 (ทั้งวัน)

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 นางสาวหทัยชนก พูลศิริ แรงงานจังหวัดกระบี่ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดกระบี่ หลักสูตรการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ ในพื้นที่ ที่ทำการชุมชนบ้านทุ่งโหลง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือ จำนวน 20 คน

 

------------------------------------------- ภาพกิจกรรรม--------------------------------------------

 

 

 

 

 

**********************************

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

จังหวัด: 
กระบี่