ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร) ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ ตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่: 
Mon, 2018-06-11 (ทั้งวัน) - Wed, 2018-06-13 (ทั้งวัน)

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร  ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ ตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ หลักสูตรการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ ที่ทำการชุมชนบ้านทุ่งโหลง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมพุทธานุภาพ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ชั้น 4

 

------------------------------------------- ภาพกิจกรรรม--------------------------------------------

 

 

 

 

 

**********************************

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

จังหวัด: 
กระบี่