ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร) ประชุมติดตามการขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ณ จังหวัดกระบี่

วันที่: 
Tue, 2018-06-12 (ทั้งวัน) - Wed, 2018-06-13 (ทั้งวัน)

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร ประชุมการขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ณ ห้องประชุมพุทธานุภาพ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ชั้น 4 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

 

------------------------------------------- ภาพกิจกรรรม--------------------------------------------

 

 

 

 

 

**********************************

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

 

 

จังหวัด: 
กระบี่