ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร) ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ ตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่: 
Wed, 2018-06-13 (ทั้งวัน)

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร  ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ ตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ หลักสูตรการทำกระเป๋าลดโลกร้อน ณ โรงเรียนบ้านคลองเขม้า หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเขม้า อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 

 

------------------------------------------- ภาพกิจกรรรม--------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

**********************************

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

จังหวัด: 
กระบี่