แรงงานจังหวัดกระบี่ (นางสาวหทัยชนก พูลศิริ) เข้าร่วมสัมมนา การสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมแปรรูปและการใช้บริการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center:ITC) ระดับจังหวัด

วันที่: 
Fri, 2018-08-24 (ทั้งวัน)

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 นางสาวหทัยชนก พูลศิริ แรงงานจังหวัดกระบี่ ได้เข้าร่วมสัมมนา การสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมแปรรูปและการใช้บริการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center:ITC) ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร งบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมปกาสัย ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังเก่า) โดยมีนางทัศนีย์ ภักดีประพันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิด

 

ภาพกิจกรรม

 

จังหวัด: 
กระบี่