ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร) ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ ตรวจเยี่ยมการฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ และประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 3

วันที่: 
Thu, 2018-09-13 (ทั้งวัน)

จังหวัด: 
กระบี่