สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2561

วันที่: 
Mon, 2018-09-24 (ทั้งวัน)

 

วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยมีนางชเนตตี ฉุ้นประดับ คลังจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมฯ  นางสาวหทัยชนก พูลศิริ แรงงานจังหวัดกระบี่ เป็นเลขานุการการประชุมฯ และมีผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง และฝ่ายรัฐบาลเข้าร่วมประชุมฯ

 

 

จังหวัด: 
กระบี่