สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ไตรมาส 1 ปี 2561 (มกราคม - มีนาคม)

วันที่: 
Thu, 2018-10-11 (ทั้งวัน)

 

 

ท่านสามารถดาวโหลดวารสาร

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ไตรมาส 1 ปี 2561 (มกราคม - มีนาคม)

เพื่ออ่านและศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ DOWNLOAD

จังหวัด: 
กระบี่