สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ไตรมาส 2 ปี 2561 (เมษายน - มิถุนายน)

วันที่: 
Thu, 2018-10-11 (ทั้งวัน)

 

ท่านสามารถดาวโหลดวารสาร

สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ไตรมาส 2 ปี 2561 (เมษายน - มิถุนายน)

เพื่ออ่านและศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ DOWNLOAD

จังหวัด: 
กระบี่