ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ(ร่าง)อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ

วันที่: 
Thu, 2018-11-01 (ทั้งวัน)

ด้วยกระทรวงแรงงาน มีความประสงค์จะสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ(ร่าง)อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ(ร่าง)อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2561 ผ่านช่องทางด้านล่างนี้

 

แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ

 

คลิก! เพื่อทำแบบสอบถามออนไลน์

 

หรือทำแบบสอบถามผ่าน QR CODE

 

ขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมตอบแบบสอบถาม

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

จังหวัด: 
กระบี่