ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "ข้อปัญหาและแนวทางแก้ไขจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำและเปิดเผยราคากลาง การพิจารณา การคัดเลือกข้อเสนอ และการจัดทำสัญญา การตรวจรับพัสดุ และกรณีศึกษา" รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

วันที่: 
Wed, 2018-11-21 (ทั้งวัน)

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ฉบับเต็มได้ด้านล่างนี้

จังหวัด: 
กระบี่
ไฟล์แนบขนาด
eksaarokhrngkaarbrm.pdf385.67 KB