การยื่นขอเงินประกันการเดินทางกลับ (ค่าตั๋วเครื่องบิน) และเงินประกับการทำงานครบสัญญาจ้าง (แทจิกึม)

วันที่: 
Thu, 2018-12-06 (ทั้งวัน)
ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงโซล ขอแจ้งรายการเอกสารเพื่อติดตามเงินประกันการเดินทางกลับ และเงินประกับการทำงานครบสัญญาจ้างงานจากบริษัท ซัมซุงประกันภัย จำกัด โดยไม่ต้องใช้หนังสือมอบอำนาจ ซึ่งใช้รายการเอกสาร ดังนี้
 
1. แบบฟอร์มขอรับเงิบประกันของบริษัท ซัทซุงฯ
2. สำเนาหนังสือเดินทาง
3. หลักฐานการออกนอกประเทศ
4. สำเนาบัญชีธนาคารของผู้ขอรับเงิน
 
ทั้งนี้ เมื่อบริษัท ซัมซุงฯ ตรวจสอบเอกสารแล้ว จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ขอร้องโดยตรง
 
สามาถดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบไฟล์ pdf ได้ด้านล่างนี้
 
 
 
 
จังหวัด: 
กระบี่
ไฟล์แนบขนาด
eksaar.pdf260.94 KB