ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ ๘)

วันที่: 
Fri, 2019-01-04 (ทั้งวัน)

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง

เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ ๘)

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารตามไฟล์แนบด้านล่างนี้

จังหวัด: 
กระบี่
ไฟล์แนบขนาด
prakaas_chbabthii_8_aelakhamchiiaecchng.pdf7.95 MB