ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าฯ (VAT Cashback) "มาตรการช๊อปตรุษจีน"

วันที่: 
Mon, 2019-01-21 (ทั้งวัน)

สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ ขอประชาสัมพันธฺมาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการและการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (VAT Cashback) หรือมาตรการช๊อปตรุษจีน โดยให้ผู้ประกอบการและประชาชน เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ ๗-๓๑ มกราคม ๒๕๖๒  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เงินสด และการผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการชำระเงินผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์

 

ผู้ประกอบการ (ร้านค้า) ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานตลังจังหวัดกระบี่ และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 

๑. เป็นผู้ประกอบการร้านค้าจดทะเบียนภาษมูลค่าเพิ่มที่ใช้ระบบบันทึกการเก็บเงิน (point of Sale: POS) (บิล vat ที่พิมพ์ออกตากระบบ) โดยเชื่อมต่อกับเครื่อง EDC ที่ต้องรับและส่งข้อมูลจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม

๒. เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้ระบบ POS ตามข้อ ๑ ซึ่งเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการการชำระเงินภายใต้การกำกับอื่น ๆ อาทิ QR CODE

 

ประชาชนทั่วไป (ผู้บริโภค) ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมได้ที่ www.epayment.go.th ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้

 

๑. มีสัญชาติไทย (มีบัตรประจำตัวประชาชน)

๒. มีบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน

๓. มีบัตรเดบิต (ATM) หรือ มีแอพ QR CODE ชำระเงิน

๔. มี e-mail ของตนเองหรือคนใกล้ชิด (แจ้งผลการเข้าร่วมโครงการ)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ .pdf ได้ทางด้านล่างนี้

 

มาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าฯ (VAT Cashback) "มาตรการช๊อปตรุษจีน"

 

 

 

 

จังหวัด: 
กระบี่