หน่วยบริการประกันสังคม ครั้งที่ 3 ของเดือนมกราคม 2562 ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่

วันที่: 
Wed, 2019-01-23 (ทั้งวัน)

(วันที่ 22 ม.ค 2562) ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ สาขาคลองท่อม จัดหน่วยบริการประกันสังคม ครั้งที่ 3 เดือนมกราคม 2562 เพื่อให้บริการนายจ้าง สถานประกอบการ ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา แบบศูนย์เบ็ดเสร็จ

 

---------------------------------------
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน - กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
0-7566-8143
krabi.mol@gmail.com

จังหวัด: 
กระบี่