ถึงพี่เป็น หน่วยบริการเล็กๆ แต่กิจกรรม 5ส พี่จัดเต็มตลอดนะ ความสะดวกท่าน คือ บริการของเรา #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่

วันที่: 
Tue, 2019-02-12 (ทั้งวัน)

ถึงพี่เป็น หน่วยบริการเล็กๆ แต่กิจกรรม 5ส พี่จัดเต็มตลอดนะ

ความสะดวกท่าน คือ บริการของเรา
#ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

075668143

จังหวัด: 
กระบี่