ติดต่อเรา

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน (ชั้น ๔)

ถนนท่าเรือ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๖๑๒-๖๕๕,๐๗๕-๖๑๒-๑๔๑

Gmail : krabilabour@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 


 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่

(โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน)

ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๕๐

โทรศัพท์ ๐๗๕-๖๖๘๑๔๓