อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9)

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง

 

เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9)

 

 

 

ด้วยคณะกรรมการค่าจ้างได้มีการประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอันตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่ มีมติเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าจ้างข้นต่ำเพื่อใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างทุกคน มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ตามไฟล์เอกสารที่แนบมานี้

 

 

 

ตารางอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2561

 

ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9)

ซึ่งได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561

 

 

ลำดับที่            อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ               เขตท้องที่ที่บังคับใช้ 

                                 (บาท/วัน)  

 

    1                                   308                         นราธิวาส ปัตตานี และยะลา

 

    2                                  310                         กำแพงเพชร ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตรัง ตาก

                                                                        นครศรีธรรมราช พิจิตร แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน

                                                                         ระนอง ราชบุรี ลำปาง ลำพูน ศรีสะเกษ สตูล สิงห์บุรี

                                                                         สุโขทัย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ และอุทัยธานี

 

     3                                  315                         กาญจนบุรี ชัยนาท นครพนม นครสวรรค์ น่าน บึงกาฬ

                                                                        บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พะเยา พัทลุง พิษณุโลก เพชรบุรี

                                                                        เพชรบูรณ์ ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สระแก้ว สุรินทร์ อ่างทอง

                                                                         อุดรธานี และอุตรดิตถ์

 

     4                                  318                         กาฬสินธุ์ จันทบุรี นครนายก ปราจีนบุรี มุกดาหาร สกลนคร

                                                                        และสมุทรสงคราม

 

     5                                  320                         กระบี่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ตราด นครราชสีมา         

                                                                         พระนครศรีอยุธยา พังงา  ลพบุรี สงขลา สระบุรี สุพรรณบุรี

                                                                         สุราษฎร์ธานี หนองคาย และอุบลราชธานี

 

     6                                  325                          กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี 

                                                                         สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

 

     7                                  330                           ชลบุรี ภูเก็ต และระยอง

 

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------

โดย เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัดกระบี่

งานข้อมูล - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  กระทรวงแรงงาน

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลด ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง "อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9)


โดย เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัดกระบี่

งานข้อมูล - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  กระทรวงแรงงาน

ไฟล์แนบขนาด
atraakhaacchaangkhantam_chbabthii_9.pdf2 MB