Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

คำสั่งสำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ที่ ๒๔ ปี ๒๕๖๒

 

ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

 

นักวิชาการแรงงาน

ที่มา: วิชาการแรงงาน จาก สำนักงาน กพ.

—————————————————

ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

ที่มา: ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี จาก สำนักงาน กพ.

————————————————–

พนักงานราชการ

ที่มา: ระบบพนักงานราชการ จาก สำนักงาน กพ.

————————————————–

เจ้าหน้าที่พัสดุ

————————————————–

296
TOP